Informačné semináre k výzve na podávanie projektov

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k výzve na podávanie projektov na rok 2018, ktoré sa budú konať:

  • 25.04.2018, o 11:30, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Košiciach,
  • 26.04.2018, o 14:00, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave,
  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Na túto emailovú adresu nahláste prosím aj svoj záujem zúčastniť sa informačného seminára, najneskôr deň pred konaním informačného seminára. Účasť na seminári je bezplatná. Informačný seminár bude trvať približne 90 minút.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Výzva na predkladanie projektov v roku 2018

Vážení žiadatelia,

Od 09.04.2018 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2018. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke.

Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 31.05.2018. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť je potrebné sa najskôr zaregistrovať.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch výzvy, ako aj v príručke pre žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk