Informačné semináre k výzve na podávanie projektov

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k výzve na podávanie projektov na rok 2018, ktoré sa budú konať: 25.04.2018, o 11:30, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Košiciach, 26.04.2018, o 14:00, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave, 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, 25.05.2018, o 11:00, v […]

Read more
Výzva na predkladanie projektov v roku 2018

Vážení žiadatelia, Od 09.04.2018 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2018. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke. Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 31.05.2018. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť […]

Read more