Termín uzávierky a doplnenie k informačným seminárom

K predchádzajúcim termínom informačných seminárov k výzve na podávanie projektov pribudli tieto dva:

  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Zároveň upozorňujeme na zmenu termínu podávania projektových žiadostí. Tie je možné predkladať prostredníctvom nášho online registračného systému do 1.6.2018 (vrátane).

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis