(November 14, 2019)
vyzva_na_podavanie_projektov_MS_Renovabis-KBS_2018-2020-november2019.pdf download View | Download
Summary: vyzva_na_podavanie_projektov_MS_Renovabis-KBS_2018-2020-november2019.pdf
(July 3, 2018)
MS-Renovabis-zoznam-schvalenych-projektov-2018.pdf download View | Download
Summary: MS-Renovabis-zoznam-schvalenych-projektov-2018
(May 24, 2018)
MS-odporucana-koncepcia-rozvoja-skoly.doc download View | Download
Summary: Odporúčaná osnova koncepcie rozvoja cirkevnej materskej školy
(May 9, 2018)
MS-renovabis-prirucka_pre_ziadatela-verzia-1_2.pdf download View | Download
Summary: MS-renovabis-prirucka_pre_ziadatela-verzia-1_2
(April 9, 2018)
kontrolny-zoznam-povinnych-priloh-pdf.pdf download View | Download
Summary: kontrolny-zoznam-povinnych-priloh-pdf
(April 9, 2018)
formular-ms-renovabis-2018.pdf download View | Download
Summary: formular-ms-renovabis-2018
(April 9, 2018)
hodnotiace-kriteria-2018-2020.pdf download View | Download
Summary: hodnotiace-kriteria-2018-2020
(April 9, 2018)
tabulka-k-cenovym-ponukam-xls.xls download View | Download
Summary: tabulka-k-cenovym-ponukam
(April 9, 2018)
vyzva_na_podavanie_projektov_MS_Renovabis-KBS_2018-2020.pdf download View | Download
Summary: vyzva_na_podavanie_projektov_MS_Renovabis-KBS_2018-2020