Zoznam schválených projektov 2018

Subkomisia KBS pre katolícke školy na svojom zasadnutí 19.6.2018 a Rada pre rodinu KBS na svojom zasadnutí 20.6.2018 schválili zoznam podporených projektov cirkevných materských škôl. Tento zoznam si môžte stiahnuť na tejto stránke, v sekcii „Na stiahnutie“ Napriek tomu, že projekty je možné začať realizovať už od dátumu schválenia projektu, t.j. od 20.6.2018, prijímateľom odporúčame, aby začali s realizáciou projektu až po podpise zmluvy o pridelení dotácie, uzatvorenej medzi prijímateľom a KBS, ktorá dáva právnu istotu. Bolo schválených 17 projektov. Keďže Renovabis sumu alokovanú na rok 2018 posiela na 3 splátky, bude potrebné aj projekty vyplatiť po skupinách, kde prvá várka by mala byť realizovaná v priebehu prázdnin 2018, druhá várka koncom roka 2018 a tretia várka v marci 2019. Projektom nachádzajúcim sa v tretej várke vôbec neodporúčame začať realizovať projekt už teraz v lete 2018, ale naplánovať ich realizáciu na rok 2019.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis