Zoznam schválených projektov – podaných v roku 2019

Dňa 25.6.2020 schvaľovacie grémium Subkomisie KBS pre katolícke školy, na základe bodového hodnotenia koordinátora programu, zástupcov zriaďovateľov a Rady pre rodinu KBS, schválilo zoznam podporených projektov cirkevných materských škôl. Tento zoznam si môžte stiahnuť na tejto stránke, v sekcii „Na stiahnutie„. Prijímateľom odporúčame, aby začali s realizáciou projektu až po podpise zmluvy o pridelení dotácie, uzatvorenej medzi prijímateľom a KBS, ktorá dáva právnu istotu. Bolo schválených 14 projektov. Keďže Renovabis sumu alokovanú na rok 2020 posiela na 2 splátky, bude potrebné aj projekty vyplatiť po skupinách, kde prvá várka by mala mať predpoklad realizácie v priebehu 3.-4.kvartálu 2020 a druhá várka koncom roka 2020 (resp. na prelome rokov 2020/2021). Zmluvy pre 1.várku projekty by sme chceli rozposlať v priebehu júla 2020.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2019

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie projektov pre cirkevné materské školy a pre cirkevné základné a stredné školy sa budú konať v spoločných termínoch:

  • 27.11.2019 (streda), od 15:00 do 16:00, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, jedáleň
  •  3.12.2019 (utorok), od 14:30 do 15:30, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava
  •  13.12.2019 (piatok), od 13:00 do 14:00, Biskupstvo Žilina, Jána Kalinčiaka 1, malá zasadačka na 1.poschodí

Účasť je bezplatná a dobrovoľná.

 

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk

Výzva na podávanie projektov v roku 2019

Výzva na podávanie projektov v roku 2019 spustená!

Dňa 15.11.2019 bola na tejto stránke zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných materských škôl na Slovensku. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Pri registrácii dajte pozor, aby ste sa zaregistrovali do správneho grantového programu (MS-Renovabis-2019), momentálne totiž na Slovensku bežia tri. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 31.12.2019.

Zoznam schválených projektov 2018

Subkomisia KBS pre katolícke školy na svojom zasadnutí 19.6.2018 a Rada pre rodinu KBS na svojom zasadnutí 20.6.2018 schválili zoznam podporených projektov cirkevných materských škôl. Tento zoznam si môžte stiahnuť na tejto stránke, v sekcii „Na stiahnutie“ Napriek tomu, že projekty je možné začať realizovať už od dátumu schválenia projektu, t.j. od 20.6.2018, prijímateľom odporúčame, aby začali s realizáciou projektu až po podpise zmluvy o pridelení dotácie, uzatvorenej medzi prijímateľom a KBS, ktorá dáva právnu istotu. Bolo schválených 17 projektov. Keďže Renovabis sumu alokovanú na rok 2018 posiela na 3 splátky, bude potrebné aj projekty vyplatiť po skupinách, kde prvá várka by mala byť realizovaná v priebehu prázdnin 2018, druhá várka koncom roka 2018 a tretia várka v marci 2019. Projektom nachádzajúcim sa v tretej várke vôbec neodporúčame začať realizovať projekt už teraz v lete 2018, ale naplánovať ich realizáciu na rok 2019.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Termín uzávierky a doplnenie k informačným seminárom

K predchádzajúcim termínom informačných seminárov k výzve na podávanie projektov pribudli tieto dva:

  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Zároveň upozorňujeme na zmenu termínu podávania projektových žiadostí. Tie je možné predkladať prostredníctvom nášho online registračného systému do 1.6.2018 (vrátane).

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Informačné semináre k výzve na podávanie projektov

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k výzve na podávanie projektov na rok 2018, ktoré sa budú konať:

  • 25.04.2018, o 11:30, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Košiciach,
  • 26.04.2018, o 14:00, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave,
  • 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 11:00, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Okrem týchto termínov využite možnosť informovať sa o pravidlách nového grantového programu prostredníctvom emailu: granty.bb(at)rcc.sk

Na túto emailovú adresu nahláste prosím aj svoj záujem zúčastniť sa informačného seminára, najneskôr deň pred konaním informačného seminára. Účasť na seminári je bezplatná. Informačný seminár bude trvať približne 90 minút.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Výzva na predkladanie projektov v roku 2018

Vážení žiadatelia,

Od 09.04.2018 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2018. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke.

Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 31.05.2018. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť je potrebné sa najskôr zaregistrovať.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch výzvy, ako aj v príručke pre žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk