Výzva na predkladanie projektov v roku 2018

Vážení žiadatelia,

Od 09.04.2018 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2018. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke.

Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 31.05.2018. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť je potrebné sa najskôr zaregistrovať.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch výzvy, ako aj v príručke pre žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk