Nová príručka pre žiadateľa zverejnená!

Dňa 16.12.2019 sme zverejnili novú príručku pre žiadateľa (verzia 2.0). Stiahnuť si ju teraz môžete v sekcii „Na stiahnutie“.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu