Zoznam schválených projektov 2018

Subkomisia KBS pre katolícke školy na svojom zasadnutí 19.6.2018 a Rada pre rodinu KBS na svojom zasadnutí 20.6.2018 schválili zoznam podporených projektov cirkevných materských škôl. Tento zoznam si môžte stiahnuť na tejto stránke, v sekcii „Na stiahnutie“ Napriek tomu, že projekty je možné začať realizovať už od dátumu schválenia projektu, t.j. od 20.6.2018, prijímateľom odporúčame, […]

Read more
Informačné semináre k výzve na podávanie projektov

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa informačných seminárov k výzve na podávanie projektov na rok 2018, ktoré sa budú konať: 25.04.2018, o 11:30, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Košiciach, 26.04.2018, o 14:00, v sídle Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave, 17.05.2018, o 11:00, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, 25.05.2018, o 11:00, v […]

Read more
Výzva na predkladanie projektov v roku 2018

Vážení žiadatelia, Od 09.04.2018 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2018. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke. Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 31.05.2018. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť […]

Read more